Nooit meer flui­ten

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Twee Bul­gaar­se scheids­rech­ters, Mom­chil Vrai­k­ov en Di­mi­tar Di­mi­trov, zijn le­vens­lang ge­schorst om­dat ze te veel fou­ten heb­ben ge­maakt. Drie an­de­re ar­bi­ters kre­gen een uit­slui­ting van een jaar op­ge­legd. «Het is een zwa­re straf, maar ze heb­ben te veel fou­ten ge­maakt», al­dus voor­zit­ter Bo­ri­slav Mi­hailov van de Bul­gaar­se voet­bal­bond. In Bel­gië zijn er voor­lo­pig nog geen plan­nen om ge­lijk­aar­di­ge sanc­ties op te leg­gen aan on­be­kwa­me scheids­rech­ters.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.