Hind­dink komt er re­la­tief goed van­af

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

Geen tien maan­den ef­fec­tie­ve cel­straf voor voet­bal­coach Guus Hid­dink ( foto) we­gens be­las­ting­frau­de, zo­als het par­ket had ge­vraagd. Wel een celf­straf van zes maan­den voor­waar­de­lijk en een boe aan­kla­ger stel­de dat Hid­dink de hui­di­ge bonds­coach van Rus het Bel­gi­sche Achel in­ge­schre­ven, ter­wijl hij daar niet woon­de. «Hid­dink is blij dat de straf la­ger is uit­ge­val­len. Maar zijn ima­go is wel be­scha­digd», liet zijn ad­vo­caat we­ten.

@ www.guushid­dink.nl

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.