Te­rug naar het Wil­de Wes­ten

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

SaN aN­to­Nio De le­den van de San An­to­nio Li­ving Histo­ry As­so­ci­a­ti­on staan voor dag en dauw pa­raat om de be­ken­de slag om ‘de Ala­mo’ te ge­den­ken. In dat ge­vecht tus­sen een hand­vol Texa­nen en dui­zen­den Mexi­caan­se sol­da­ten werd in 1836 de Tex­aan­se re­vo­lu­tie in wat toen nog Mexi­co was, neer­ge­sla­gen. Voor de Ame­ri­kaan­se ko­lo­nis­ten werd het al gauw een my­thi­sche strijd, ze­ker toen zij de Mexi­ca­nen uit de nu zui­de­lij­ke Ame­ri­kaan­se sta­ten te­rug­dre­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.