T’Sij­en lan­ceert vir­tu­eel al­ter ego

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

Spi­rit-volks­ver­te­gen­woor­di­ger Koen T’Sij­en heeft een al­ter ego ge­cre­ëerd in de vir­tu­e­le we­reld van ‘Se­cond Li­fe’. Nieuws­gie­ri­gen kun­nen hem daar el­ke vrij­dag ont­moe­ten voor een chat­ses­sie. «Dit is de mo­der­ne po­li­tie­ke bab­bel op ca­fé», luidt het. «Se­cond Li­fe staat sym­bool voor de nieu­we ge­ne­ra­tie waar Spi­rit voor gaat. Het kan een ide­aal plat­form zijn om cre­a­ti­vi­teit en in­no­va­tie te sti­mu­le­ren.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.