Vla­ming kijkt va­ker naar Eu­ro­pe­se tv

Metro (Dutch Edition) - - General -

Het aan­tal pro­gram­ma’s van Eu­ro­pe­se ma­ke­lij op de com­mer­ci­ë­le te­le­vi­sie­zen­ders in Vlaan­de­ren is in stij­gen­de lijn. VTM tel­de in 2004 zo’n 58% Eu­ro­pe­se pro­gram­ma’s, te­gen­over 48% het jaar daar­voor. Ver­uit de mees­te pro­gram­ma’s op Jim, Vi­taya en Li­ber­ty­Tv.Com zijn even­eens van Eu­ro­pe­se bo­dem. Ka­naal Z haalt zelfs 100%. Ka­naalTwee, VT4 en Vijf Tv ha­len de helft ech­ter niet, zo blijkt uit cij­fers van Vlaams me­di­a­mi­nis­ter Geert Bour­geois.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.