Aard­be­ving op Su­ma­tra eist ze­ker tach­tig do­den

Metro (Dutch Edition) - - General -

jak­ar­ta Een he­vi­ge aard­be­ving heeft op het In­do­ne­si­sche ei­land Su­ma­tra al aan ze­ker 82 men­sen het le­ven ge­kost. Hon­der­den ge­bou­wen stort­ten in en de zie­ken­hui­zen wer­den over­spoeld met ge­won­den, zo meldt het VN-kin­der­fonds Uni­cef. Ook in Singapo­re en Ma­lei­sië was de aard­be­ving met een mo­ment­mag­ni­tu­de van 6,3 voel­baar. Vol­gens de au­to­ri­tei­ten be­staat er geen ge­vaar voor een tsuna­mi, maar veel be­wo­ners van kust­plaat­sen zijn toch naar ho­ger ge­le­gen ge­bie­den ge­vlucht uit angst voor een vloed­golf. Het hy­po­cen­trum van de aard­be­ving be­vond zich vol­gens de Ame­ri­kaan­se ge­o­lo­gi­sche dienst 33 ki­lo­me­ter on­der de zwaarst ge­trof­fen plaats So­lok.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.