De Lijn gaat de lat ho­ger leg­gen

Metro (Dutch Edition) - - General -

me­CHe­len Maar liefst 97% van de rei­zi­gers is «eer­der te­vre­den» tot «zeer te­vre­den» over de dienst­ver­le­ning van De Lijn, zo blijkt uit een en­quê­te van de Vlaam­se ver­voers­maat­schap­pij. Bij de eer­ste me­ting in 1998 was dat maar 78%. Toch wil De Lijn naar ei­gen zeg­gen de lat nog ho­ger leg­gen. Voor­al over het tra­ject en de chauf­feurs zijn bij­na al­le pas­sa­giers te­vre­den. Met de ta­rie­ven is maar drie kwart van de rei­zi­gers ge­luk­kig. De Bond van Trein-, Tram- en Bus­ge­brui­kers (BTTB) heeft twij­fels over de ho­ge sco­res die De Lijn naar voor schuift. Zo strookt de 92 % voor stipt­heid vol­gens hen niet met het aan­voe­len van de rei­zi­gers.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.