Navo opent klop­jacht op Ta­li­ban

Metro (Dutch Edition) - - World -

ka­boel De Navo-troe­pen­macht Isaf is sa­men met het Af­ghaan­se le­ger een of­fen­sief be­gon­nen te­gen de ra­di­ca­le mos­lim­re­bel­len van de Ta­li­ban in de zui­de­lij­ke pro­vin­cie Hel­mand. Het gaat om het groot­ste of­fen­sief van de wes­ter­se co­a­li­tie in Af­gha­nis­tan sinds het be­gin van de vij­an­de­lijk­he­den in 2001. Bij ‘Ope­ra­tie Achil­les’ wor­den in to­taal 4.500 mi­li­tai­ren van Isaf en 1.000 Af­ghaan­se vei­lig­heids­troe­pen (Ansf) in­ge­zet. De zui­de­lij­ke re­gio, waar de laat­ste ja­ren voor­al Brit­se mi­li­tai­ren ac­tief wa­ren, wordt al tij­den on­vei­lig ge­maakt door ex­tre­mis­ten van de Ta­li­ban, opi­um­tra­fi­kan­ten en an­de­re on­gu­re ele­men­ten. De Brit­ten voe­ren er bij­na da­ge­lijks ge­vech­ten met de Ta­li­ban. De Brit­ten krij­gen nu steun van Ne­der­land­se, Ca­na­de­se en Ame­ri­kaan­se sol­da­ten.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.