«Ca­na­da en Ja­pan doen meest voor we­reld­vre­de»

Metro (Dutch Edition) - - World -

lon­Den Is­ra­ël, Iran en de Ver­e­nig­de Sta­ten heb­ben het slecht­ste ima­go van de he­le we­reld. Iets ver­ras­sen­der is de sta­tus van Ja­pan en Ca­na­da die de meest po­si­tie­ve in­vloed heb­ben op de we­reld. Dat blijkt uit een pop poll van de zen­der BBC World Ser­vi­ce. Is­ra­ël kwam er het meest be­kaaid van af. Ruim de helft ( 56%) van de res­pon­den­ten gaf dat land een ne­ga­tie­ve be­oor­de­ling, te­gen­over 17% een po­si­tie­ve. Is­ra­ël wordt op de voet ge­volgd door Iran (54, 18) en de VS (51, 30). Ca­na­da scoort op­mer­ke­lij­ker be­ter met 54% po­si­tie­ve en slechts 14% ne­ga­tie­ve re­ac­ties. Zach­te di­plo­ma­tie haalt het dus van de har­de mi­li­tai­re hand, al­dus on­der­zoe­ker Ste­ven Kull van de uni­ver­si­teit van Ma­ry­land.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.