Girls on­ly in In­di­a­se taxi’s

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

mUm­Bai Om de In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag in stijl te vie­ren, wor­den van­daag de eer­ste vrou­wen­taxi’s de baan op ge­stuurd in het In­di­a­se Mum­bai. De ge­stroom­lijn­de zil­ve­ren met wit­te taxi’s van de For­sche-dienst zijn voor­zien van vrouw­vrien­de­lij­ke snuf­jes als gro­te­re spie­gels, een ma­ke-ups­et en na­gel­la­kre­mo­ver. Met de taxi’s -waar­in en­kel da­mes aan het stuur zit­ten- wil Ra­vat­hi Roy er­voor zor­gen dat vrou­wen zich vei­lig voe­len. «Veel vrou­wen vin­den het vre­se­lijk als een chauf­feur hen in de ach­ter­uit­kijk­spie­gel be­gluurt», al­dus Roy. En wat het voor­oor­deel over de rij­kun­sten van vrou­wen be­treft, is Roy dui­de­lijk. «Het zijn voor­al man­nen die be­trok­ken ra­ken bij ru­zies in het ver­keer en on­ge­luk­ken ver­oor­za­ken.» You go girl!

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.