An­ci­aux draait Vlaam­se geld­kraan naar BOIC dicht

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel Vlaams mi­nis­ter van sport Bert An­ci­aux houdt al­le sub­si­dies voor het BOIC te­gen tot een vol­le­di­ge ex­ter­ne door­lich­ting ge­beurd is naar de fi­nan­ci­ë­le mal­ver­sa­ties bij het Olym­pisch co­mi­té. Af­ge­lo­pen maan­dag kwam een car­rou­sel aan het licht, waar­bij tom­bo­la­geld voor het top­sport­be­leid te­rug­vloeit naar de gro­te spon­sors en de be­drijfs­we­reld. «Ik wil hun re­ke­nin­gen zien», zei An­ci­aux. In to­taal gaat het om een sub­si­die­be­drag van € 70.000 voor 2005 en 2006 die wel nog niet uit­be­taald wer­den. «Mijn twij­fels over de meer­waar­de van het BOIC zijn al­leen maar toe­ge­no­men», be­sluit hij.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.