Frans­ta­li­gen ver­gui­zen Vlaams on­der­wijs­plan

Metro (Dutch Edition) - - Voorzijde Pagina -

brussel De Frans­ta­li­ge ge­meen­schap heeft fel­le kri­tiek op de plan­nen van Vlaams on­der­wijs­mi­nis­ter Frank Van­den­brou­c­ke (sp.a) en Guy Van­hen­gel (Open Vld) om de ken­nis van het Ne­der­lands op te vij­ze­len in het Ne­der­lands­ta­lig on­der­wijs in Brussel, door bij­voor­beeld ou­ders te ver­plich­ten een mond­je Ne­der­lands te le­ren. Frans­ta­lig on­der­wijs­mi­nis­ter Marie Arena (PS) noemt de Vlaam­se hou­ding te­gen­strij­dig. «Eerst ver­wij­ten ze de Frans­ta­li­gen geen Ne­der­lands te wil­len le­ren, waar­na ze ver­vol­gens de weg ver­sper­ren aan men­sen die net wel in­span­nin­gen le­ve­ren.» Arena krijgt de steun van cdH­voor­zit­ster Jo­ël­le Mil­quet en Brus­sels mi­nis­ter Benoît Cer­ex­he.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.