«Ver­gif­ti­ging Öca­lan is een leu­gen»

Metro (Dutch Edition) - - World -

istan­bul Tur­kije ont­kent dat het de ge­de­ti­neer­de lei­der van de Koer­di­sche Ar­bei­ders­par­tij (PKK), Ab­dul­lah Öca­lan (foto), lang­zaam ver­gif­tigt, maar heeft fo­ren­si­sche ex­perts wel op­dracht ge­ge­ven de zaak te on­der­zoe­ken. On­der­zoek van een haar­mon­ster zou op ab­nor­ma­le hoe­veel­he­den stron­ti­um en chroom in zijn li­chaam heb­ben ge­we­zen. Vol­gens mi­nis­ter van jus­ti­tie Ce­mil Ci­cek zijn het «pu­re leu­gens» en wil­len de ad­vo­ca­ten van Öca­lan al­leen in­ter­na­ti­o­na­le aan­dacht op de zaak ves­ti­gen. De voor­zit­ter van een pro-Koer­di­sche par­tij is dins­dag tot zes maan­den cel- straf ver­oor­deeld om­dat hij Öca­lan te veel lof bracht door hem ‘me­neer’ te noe­men. Gis­te­ren kreeg een par­tij­ge­noot ook zes maan­den voor het op­he­me­len van Öca­lan.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.