Le­bens­born­kin­de­ren ei­sen smar­ten­geld

Metro (Dutch Edition) - - World -

straats­burg Een­groep­van zo’n 150 Noor­se ‘Le­bens­born’kin­de­ren is naar het Eu­ro­pe­se hof voor de men­sen­rech­ten ge­stapt om smar­ten­geld te ei­sen voor de ja­ren van mis­han­de­ling en dis­cri­mi­na­tie waar ze na de oor­log mee te ma­ken kre­gen. Le­bens­born was een pro­ject van SS-lei­der Hein­rich Himm­ler om ras­zui­ve­re kin­de­ren te kwe­ken. Veel van de kin­de­ren wer­den na de oor­log ge­pest en als zwak­zin­nig be­han­deld. Vol­gens de groep had de Noor­se over­heid hen moe­ten be­scher­men. Eén van de ei­sers zei dat hij tot 1965 in een psy­chi­a­tri­sche in­stel­ling heeft ge­ze­ten zon­der dat ie­mand hem ooit heeft on­der­zocht.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.