Au­to lea­sen ko­men­de ja­ren fors duur­der

Metro (Dutch Edition) - - Business -

BrUssEL De prijs die be­drij­ven en werk­ne­mers be­ta­len voor hun lea­sing­wa­gens, zal de ko­men­de ja­ren flink stij­gen. Dat voor­spel­len de groot­ste lea­singmaat­schap­pij­en die in Bel­gië ac­tief zijn. Lea­sen is de laat­ste ja­ren al­tijd goed­ko­per ge­wor­den, ter­wijl de au­to’s steeds duur­der wor­den. Maar nu zijn vol­gens de maat­schap­pij­en de gren­zen van de be­spa­rin­gen be­reikt. Ze kon­di­gen een ta­rief­ver­ho­ging aan. Van de 4,8 mil­joen wa­gens die in Bel­gië rond­rij­den, wa­ren er eind 2005 235.874 lea­s­ingau­to’s.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.