Ana­lis­ten re­la­ti­ve­ren im­pact over­na­me Trac­te­bel

Metro (Dutch Edition) - - Business -

brussel «Het sa­men­voe­gen van Trac­te­bel en Elec­tra­bel heeft veel zin voor wat be­treft kos­ten­be­heer­sing, maar biedt de groep op ope­ra­ti­o­neel vlak geen en­ke­le meer­waar­de». Dat zegt ana­list Ste­ven De Proost van Dexia. De krant Le Soir schreef gis­te­ren op ba­sis van ano­nie­me bron­nen dat Su­ez-doch­ter Elec­tra­bel plan­nen heeft om Trac­te­bel in te lij­ven. Trac­te­bel is de Bel­gi­sche koe­pel­struc­tuur van Su­ez. De ope­ra­tie zou € 15 tot 20 mil­jard waard zijn. «Trac­te­bel was en­kel nog een hol­ding, en voor Su­ez was de kost­prijs van twee hol­dings bin­nen een groep niet lan­ger te ver­ant­woor­den», klinkt het bij De Proost.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.