Aan­deel­hou­ders Corus stem­men in met bod Ta­ta

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline -

lon­den De aan­deel­hou­ders van staal­pro­du­cent Corus heb­ben in­ge­stemd met het bod van 608 pen­ce per aan­deel van Ta­ta Steel. Zo­wel bij een rechts­zit­ting als de daar­op­vol­gen­de bij­zon­de­re aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring, werd het bod goed­ge­keurd. In to­taal­stem­de­tij­dens­de­aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring 97,43% van de stem­men voor het bod van het In­di­a­se Ta­ta Steel. In een re­ac­tie zei be­stuurs­voor­zit­ter Muthu­ra­man van Ta­ta Steel bij­zon­der te­vre­den te zijn met de uit­slag van de bij­zon­de­re aan­deel­hou­ders­ver­ga­de­ring. Ta­ta Steel ver­sloeg in ja­nu­a­ri zijn Bra­zi­li­aan­se con­cur­rent CSN tij­dens een vei­ling die werd ge­or­ga­ni­seerd door het Brit­se Ta­ke­over Pa­nel.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.