Ingrid Lie­ten op­nieuw mach­tig­ste vrouw

Metro (Dutch Edition) - - Moneyline -

BRUSSel Ingrid Lie­ten, de top­vrouw van de Vlaam­se ver­voers­maat­schap­pij De Lijn, is voor het zes­de jaar op rij uit­ge­roe­pen tot de mach­tig­ste za­ken­vrouw van Vlaan­de­ren. Dat blijkt uit het jaar­lijk­se on­der­zoek van het week­blad Trends naar aan­lei­ding van de In­ter­na­ti­o­na­le Vrou­wen­dag. Lie­ten gaat in de rang­schik­king Chris­ti­a­ne Fran­ck van Vi­vaque en De­ni­se Ru­ther­for van 3M Bel­gi­um voor­af. Trends ba­seer­de zich voor de rang­schik­king op de Trends Top 1000. Het blad fil­ter­de er al­le vrou­we­lij­ke ge­de­le­geerd be­stuur­ders uit en al­le vrou­we­lij­ke al­ge­meen di­rec­teu­ren van be­drij­ven die geen ge­de­le­geerd be­stuur­der heb­ben. Ver­vol­gens se­lec­teer­de Trends vrou­we­lij­ke di­rec­tie­le­den uit de groot­ste be­drij­ven.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.