Vroem vroem!

Metro (Dutch Edition) - - Metronics -

www.stran­ge­ve­hi­cles.com Men­sen met te veel vrije tijd heb­ben de gekste hob­by’s. Het tu­nen van au­to’s is ook bij ons po­pu­lair, maar het kan nog véél ex­tre­mer. Dat be­wijst stran­ge­ve­hi­cles. com. Een school­bus die om­ge­bouwd is tot een plu­chen kat of een mo­tor van wel twee me­ter hoog met de no­dig zij­wiel­tjes voor ex­tra steun - al­les staat net­jes per ca­te­go­rie ge­rang­schikt.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.