Eet dan toch, An­ge­li­na!

Metro (Dutch Edition) - - Media -

los an­ge­les Ac­tri­ce An­ge­li­na Jo­lie eet veel te wei­nig enis­daar­door­zien­der­ogen­aan­het­ver­ma­ge­ren.Dat­baart haar vriend Brad Pitt en haar broer Ja­mes Ha­ven ern­sti­ge zor­gen. An­ge­li­na lijdt erg on­der het ver­lies van haar moe­der in ja­nu­a­ri. Daar­door zou ze zich vol­le­dig stor­ten op haar werk voor de Ver­e­nig­de Na­ties en op de zorg voor haar drie kin­de­ren, en zich­zelf uit het oog ver­lie­zen. Bo­ven­dien heeft ze het ook moei­lijk met de con­stan­te media-aan­dacht. «Ze wordt ge­zien als de vrouw die Brad Pitt af­pik­te van Jen­ni­fer Anis­ton, en dat zal haar al­tijd blij­ven ach­ter­vol­gen», klinkt het.

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.