KISS & RI­DE

Metro (Dutch Edition) - - Topics -

Kan die adem­be­ne­men­de beeld­scho­ne zwar­te ama­zo­ne die aan het sta­ti­on Leu­ven op vrij­dag 2/3 rijst uit­de­lend en waar ik ver­dronk in die sterren van ogen me con­tac­te­ren aub? De por­tie is voor 2 per­so­nen... uncle­bens­free­ri­ce@ ya­hoo.com Op 6/03 ver­gat ik mijn zwart-ro­de rug­zak op de trein van Brussel naar Gent van 8u06. Daar­in zit o.a. een ro­de brood­doos, ge­le ther­mos, een ro­man en mijn agen­da + te­le­foon­num­mers en do­cu­men­ten. De eer­lij­ke vin­der mag me con­tac­te­ren via: vi­va­ver­a­no@ya­hoo.com en krijgt een be­lo­ning. Van­af het mo­ment dat je dins­dag­mor­gen in Den­der­leeuw voor mij kwam zit­ten, trein naar Brussel-Schaar­beek van 7u31, kan ik je niet uit mijn hoofd zet­ten. Je droeg een zwar­te jas van Esprit met wit/blauw hemd & zwar­te rug­zak & wit­te MP3 spe­ler. Wijs­muis@hot­mail.com Bes­te col­le­ga’s, van har­te be­dankt voor de fij­ne tijd in Puz­zel 1. L. je leer­de me sudoku’s uit me­tro op­los­sen: be­dankt! Veel suc­ces aan mijn jon­ge­ren voor het toon­mo­ment. Groetjes, Han­nes Aan de knap­ste wor­tel die de­ze week el­ke dag om 7u50 pen­delt tus­sen Den­der­leeuw en Brussel Cen­traal. Be­dankt voor de reeds leu­ke mo­men­ten sa­men. Laat Kim Wil­de maar los op ons op 11 maart. Uw prot­te­ke strop­ke

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.