«Het UCI kan zijn be­lof­ten niet waar­ma­ken»

Metro (Dutch Edition) - - Sports -

WIEL­REN­NEN Het wie­ler­team Uni­bet.com legt zich niet neer bij zijn ver­ban­ning uit de Fran­se rit­ten­wed­strijd Pa­rijs-Ni­ce. De ploeg­lei­ding heeft een kort ge­ding aan­ge­span­nen te­gen or­ga­ni­sa­tor ASO, die vol­gens ma­na­ger Koen Ter­ryn (foto) geen gel­di­ge re­den heeft om Uni­bet te we­ren. «Vo­rig sei­zoen moch­ten we on­der de­zelf­de naam wel koer­sen rij­den als Pa­rijs-Rou­baix, de GP La Mar­seil­lai­se en de Ster van Bes­sè­ges», stelt Ter­ry. «Zon­der enig pro­bleem. Nu wor­den we eerst ge­weerd om or­ga­ni­sa­to­ri­sche, en dan weer om ju­ri­di­sche re­de­nen. Drog­re­de­nen, als je het mij vraagt. Het staat vast dat Uni­bet werd ge­wei­gerd om een con­flict met de UCI uit te lok­ken.»

Newspapers in Dutch

Newspapers from Belgium

© PressReader. All rights reserved.