Frank fe­li­ci­tó al pre­si­den­te de Pe­rú

El Deber - Al Fin Viernes - - Tv -

Cuen­ta de­di­ca­da al per­so­na­je cen­tral de la se­rie Hou­se of Cards (Net­flix) se pro­nun­ció so­bre la to­ma de man­do de Pe­dro Pa­blo Kuczyns­ki. “Aca­ba de ju­rar co­mo pre­si­den­te pa­ra el ce­lo de la opo­si­ción. Ame­ri­ta un ‘buen tra­ba­jo’.”

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.