Aprehen­den a la ge­ren­ta le­gal de YPFB en La Paz

El Deber - Dinero (Bolivia) - - Dinero -

La co­mi­sión de fis­ca­les que in­ves­ti­ga la su­pues­ta com­pra irre­gu­lar de ta­la­dros de YPFB a la em­pre­sa ita­lia­na Drill­mec Spa, de­ci­dió la aprehen­sión de la ge­ren­ta le­gal de YPFB.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.