Ba­ne­co tie­ne un nue­vo sub­ge­ren­te na­cio­nal le­gal

El Deber - Dinero (Bolivia) - - CLAVES -

La ge­ren­cia ge­ne­ral del Ban­co Eco­nó­mi­co (Ba­ne­co) de­ter­mi­nó de­sig­nar a Mi­guel Ig­na­cio He­rre­ra Sánchez co­mo sub­ge­ren­te na­cio­nal le­gal, car­go que desem­pe­ña des­de el 3 de oc­tu­bre.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.