UE des­ta­ca di­ver­si­dad de las py­mes

El Deber - Especial - - Portada -

El em­ba­ja­dor León de la To­rre Krais, je­fe de la de­le­ga­ción de la Unión Eu­ro­pea en Bo­li­via, des­ta­có la di­ver­si­dad de ac­ti­vi­da­des de las 30 py­mes que apo­yan a tra­vés del pro­gra­ma Al In­vest 5.0.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.