Tru­cha

El Deber - Extra (Bolivia) - - Gourmet -

Ri­co en áci­dos gra­sos Ome­ga 3, ayu­da a pre­ve­nir en­fer­me­da­des car­dio­vas­cu­la­res y a re­du­cir la hi­per­ten­sión y el co­les­te­rol.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.