PAU­SA EN EL ROAD TRIP

El Deber - Extra (Bolivia) - - Via­jes -

UN HO­TEL DE LA CA­DE­NA WIS­HING WELL, EN LA CIU­DAD DE PON­TIAC. LA FA­CHA­DA TIE­NE EL HIS­TÓ­RI­CO EM­BLE­MA QUE IDEN­TI­FI­CA A TO­DOS LOS PRO­DUC­TOS O SER­VI­CIOS LI­GA­DOS A LA FA­MO­SA RU­TA

Newspapers in Spanish

Newspapers from Bolivia

© PressReader. All rights reserved.