Minimalac 410 maraka

Dani - - Fokus - (Dk. O.)

Nakon višemjesečnih, na momente i mučnih pregovora između socijalnih partnera u Federaciji BiH - Saveza samostalnih sindikata BiH i Udruženja poslodavaca FBiH i samo nekoliko dana prije isteka roka Opći kolektivni ugovor je usaglašen sa Zakonom o radu.

Usaglašeni Opći kolektivni ugovor trebao bi biti potpisan 18. decembra u zgradi Vlade FBiH, ali je pitanje da li će federalni premijer Fadil Novalić prisustvovati potpisivanju ugovora s obzirom na to da je Vlada tražila dodatno vrijeme za uvid u ono što su dogovorili socijalni partneri. Na to je upozorio i predsjednik Udruženja poslodavaca FBiH Safudin Čengić, rekavši da bi sporni mogli biti pritisci MMF-a i Svjetske banke kada je riječ o minulom radu koji je, kako je rekao, nepoznanica “za taj svijet”.

No, kako je za Dane potvrđeno u Sindikatu BiH, došao premijer Fadil Novalić na potpisivanje ili ne, taj dokument će biti potpisan, a Vlada FBiH (zaključak Ekonomsko-socijalnog vijeća) ima obavezu da obezbijedi njegovu primjenu na teritoriji cijele FBiH.

Usaglašenim Općim kolektivnim ugovorom najniža plata radnika u FBiH će iznositi 410 KM (umjesto dosadašnjih 370 KM). Najniža cijena rada, odnosno najniža satnica će iznositi 2,31 KM, topli obrok - jedan posto prosječne plate u FBiH (oko osam KM dnevno), dok će se minuli rad plaćati 0,4 posto za svaku godinu radnog staža, umjesto dosadašnjih 0,5 posto.

Usaglašenim Općim kolektivnim ugovorom radnici će imati pravo na povećanje satnice za prekovremeni rad od 25 posto, noćni rad 25 posto, rad na dan sedmičnog odmora 15 posto, a rad u dane praznika koji su po zakonu državni 40 posto. Opći kolektivni ugovor će trajati 18 mjeseci, uz mogućnost produženja trajanja od šest mjeseci ukoliko do isteka prvog roka ne bude usaglašen novi.

“Poslodavci su pokazali više senzibiliteta prema pravima radnika od izvršne vlasti u FBiH koja smatra da minuli rad ne treba postojati”, kazao je za Dane Selvedin Šatorović, potpredsjednik Sindikata BiH.

Predsjednik Sindikata BiH Ismet Bajramović istaknuo je da se Opći kolektivni ugovor odnosi na sve radnike u Federaciji, bez obzira na to da li rade u firmi koja ima manje od 30 zaposlenih. Prema njegovim riječima, Sindikat je bio u strahu od odredbe iz Zakona o radu kojom je rečeno da firma koja ima manje od 30 zaposlenih ne mora imati pravilnik o radu.

Bez obzira na dogovor socijalnih partnera, Vlada FBiH će morati produžiti rok važenja Općeg kolektivnog ugovora za još tri mjeseca s obzirom na to da nakon dogovora o njemu, slijede pregovori o granskim kolektivnim ugovorima kojim će se urediti pitanje plata i prava radnika po sektorima. Tokom pregovora o granskim kolektivnim ugovorima pregovarači mogu dogovoriti i bolje uslove za radnike u pojedinim granama.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.