O autoru

Dani - - Feljton -

Srđan Radović (1976, Titograd) je etnolog-antropolog, saradnik Etnografskog instituta SANU. Diplomirao je, magistrirao i doktorirao na Filozofskom fakultetu u Beogradu. Autor je i knjige Slike Evrope: Istraživanje predstava o Evropi i Srbiji na početku XXI veka i više naučnih radova, prikaza i kritika. Bavi se istraživanjem politika identiteta i sjećanja u vezi sa konstrukcijom javnog prostora i kulturnog naslijeđa.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.