Viva trava!

Inicijativa Dennisa Gratza

Dani - - Fokus -

Federalni zastupnik Dennis Gratz poslao je Ministarstvu sigurnosti BiH inicijativu za skidanje konoplje (Cannabis sativa L) sa Tablice I Popisa opojnih droga, psihotropnih tvari, biljaka iz kojih se može dobiti opojna droga i prekursora. On je uzeo “u obzir stavove medicine i farmacije, kao i pravnu praksu zemalja EU, prvenstveno Slovenije i Hrvatske”, gdje trava više nije ilegalna: “Sa stanovišta medicine, kao i progresivne pravne prakse, nema prepreka da se Cannabis sativa L prebaci sa Tablice I (zabranjene tvari i biljke) na Tablicu II (tvari i biljke pod strogim nadzorom), odnosno da se omogući njena upotreba u medicinske svrhe”. “Tromi i neuviđavni sistem nanosi samo štetu bh. društvu, posebno sugrađanima kojima je ova biljka potrebna kao lijek”, kaže Gratz..

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.