Prihvaćeno zaduženje od 70 miliona eura

Dani - - Biznis Vijesti -

Vlada RS-a dala je saglasnost da se sa Evropskom bankom za obnovu i razvoj pregovara o kreditu od 70 miliona eura za finansiranje izgradnje prve faze koridora 5c od petlje Johovac do petlje Rudanka (Kostajnica).

"Projekat će biti finansiran kreditnim sredstvima EBRD-a ukoliko ne budu operativna, već odobrena grant-sredstva WBIF-a. U slučaju da budu operativna grant-sredstva, isto kreditno zaduženje bi bilo manje za 14.000.000 i iznosilo bi 56.000.000 eura", navodi se u saopćenju Vlade RS-a.

Krajnji korisnik i dužnik po kreditu biće Javno preduzeće Autoputevi Republike Srpske Banja Luka, a Republika Srpska davalac garancije.

Vlada Republike Srpske upoznala se i sa inicijativom za dodatnim kreditnim zaduženjem u svrhu završetka radova na projektu izgradnje autoputa od Banje Luke do Doboja. Ministri su dali saglasnost za pregovore sa EBRDom i Evropskom investicionom bankom s ciljem dodatnog kreditnog zaduženja od 47.000.000 eura po projektu izgradnje autoputa Banja Luka - Doboj..

Autocesta će se graditi sredstvima EBRD-a

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.