Smrt kulture ili život u povoju

Tragom izložbe Mersada Berbera u sarajevskoj Vijećnici Ukoliko jedan prostor kulture, kakav je sarajevska Vijećnica, u bilo kojem trenutku zatvorimo za najširi susret poklonika umjetnosti, mi smo cijelu jednu kulturu zarobili u antagonizam koji jasno osli

Dani - - Gdje Stanuje Kultura U Bih - Piše: ĐORĐE KRAJIŠNIK

Nedavni slučaj izložbe Mersada Berbera u sarajevskoj Vijećnici mogao bi se, uz sve ono što ga je pratilo, uzeti kao paradigmatski primjer koji nam u najširem smislu oslikava aktuelno stanje kulture i umjetnosti u BiH.

Najprije, sama činjenica da u glavnom gradu BiH pola vijeka nije priređena ni jedna samostalna Berberova izložba dovoljno govori o odnosu sarajevske kulturne javnosti spram onih umjetnikakojisuizašliizobzorakotlinskog viđenja svijeta. No, to bi se moglo, možda, nekako i razumjeti. Dešava se.

Činjenica, međutim, da je Vijećnica na dan otvaranja Berberove izložbebilazatvorenazamnogeposjetioce, kao i za kustosicu same postavke, vodi nas direktno do pitanja gdje je prostor kulture u BiH. Da li je prostor istinskog kulturnogživotainstitucijakojanjeguje elitizirani pristup kulturi, nejednako dostupnazasvakogailijeprostorkultureotvorenipoligonsusretanjarazličitih pogleda i doživljaja kulture?

Da li je prostor istinskog kulturnog života institucija koja njeguje elitizirani pristup kulturi, nejednako dostupna za svakoga

U jednom svom davnašnjem eseju RadomirKonstantinovićjeraspravljao o pitanju kulture “velikih dela”. Kako je Konstantinović tamo razumijeva, to je kultura koja stagnira, koja je opsjednuta“fetišizacijomdela”kaonajvećim dostignućem kulture. Tako shvaćenoj kulturi, zarobljenoj u kultu djela, hronično nedostaje razumijevanje kulture i umjetnosti kao trajnih, nezavršivih procesa.Štose,ukonačnom,umnogome odražava i na samorazumijevanje jedne kulture.

Proces kao suština

Često je djelo samo, uobličeno i dovedeno do vlastitog kraja, tek krajnji produkt mukotrpnog procesa rada. Upravo u tom kretanju, a tragom Konstantinovića, krije se živi proces ili život jedne kulture.

Samo djelo nam gotovo ništa ne govori, ono je već okamenjen vrhunac umjetničkog rada. Ali ono što se odvija u brojnim laboratorijama umjetnosti, ona premetanja, promišljanja, oni lomovi i nesigurnosti, konvulzije u dolasku do konačnog oblika djela, jeste slika jednog kulturnog života u naponu.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.