Estrada i anonimni online doktori život ne spašavaju!

Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti vakcinisanje je obavezno

Dani - - Igre (oko) Zdravlja - Piše: ELDINA ZOLJ-BALENOVIĆ

Za Svjetsku zdravstvenu organizaciju “neprihvatljiva je tragedija” 35 mrtvih od malih boginja u Evropi prošle godine jer se to moglo izbjeći vakcinisanjem • U RS-u već pravosnažna prva kazna roditeljima koji su odbili vakcinisati dijete, a u FBiH preporuke iznad zakona

Sve veći broj oboljelih od morbila u BiH, po mišljenju zdravstvenih stručnjaka, rezultat je činjenice da se zdravljem posljednjih 10 godina bez ikakvih sankcija bave estrada i anonimni doktori sakriveni iza nick name na internetu.

U Srbiji je od oktobra prošle godine zabilježeno blizu 3.000 oboljelih i nekoliko smrtnih slučajeva. U BiH je nešto bolja situacija, ali svakodnevno jedna drugu prestižu informacije o novim oboljelim, o epidemijama, komplikacijama bolesti.

Različita mišljenja

U RS-u je ova situacija dosta spremnije i ozbiljnije dočekana. Odmah su poduzeti konkretni koraci kako bi se stanje stavilo pod kontrolu, odnosno promovisala vakcinacija kao jedini način zaštite. Posegnuli su i za zakonom, pa tamo gdje ne postignu rezultat preventivnom mjerom, ne libe se posegnuti za represivnim mjerama.

Iz Republičke uprave za inspekcijske poslove RS-a su objasnili kako je Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti i Pravilnikom o imunizaciji i hemoprofilaksi protiv zaraznih bolesti definisano da, između ostalog, obavezna imunizacija obuhvata sistematsku imunizaciju djece i omladine određenog uzrasta. Vakcinalni status lica koje podliježe sistematskoj imunizaciji

Dosadašnja iskustva pokazuju da sve uvezene serije vakcina odgovaraju specifikaciji kvaliteta, kaže Aleksandar Zolak

provjerava se tako što nadležna organizaciona jedinica doma zdravlja u kojoj se provodi vakcinacija, u propisanim rokovima, vrši reviziju kartoteke.

Lice za koje se utvrdi da nema uredan vakcinalni status poziva se na vakcinaciju.

“Ukoliko se radi o maloljetnom licu, obavještava se jedan od roditelja/staralaca lica koje se vakciniše”, objašnjava Dušanka Makivić, portparolka Uprave, i dodaje kako je u proteklom periodu u komunikaciji sa domovima zdravlja uočeno da roditelji imaju različita mišljenja o tome da li djecu treba vakcinisati, a što u velikoj mjeri podstiču netačne informacije.

Ukoliko roditelj/staratelj odbije da izvrši sistematsku imunizaciju, zdravstvena ustanova o tome treba da obavijesti zdravstvenu inspekciju.

“Na osnovu dostavljenih podataka, zdravstveni inspektori su pozivali roditelje. Do sada je pozvano više od 70 roditelja, pri čemu se većina njih odazvala pozivu. Određeni broj roditelja je u međuvremenu vakcinisao djecu, neki su tražili dodatno vrijeme zbog trenutnog zdravstvenog stanja djeteta, a mali broj roditelja je potpuno odbio vakcinaciju. Protiv šest roditelja koji su izričito protiv vakcinacije, inspektori su podnijeli zahtjeve za pokretanje prekršajnog postupka pred nadležnim sudovima. Do sada je okončan tek jedan sudski postupak u kojem je sud roditelju izrekao najnižu zakonom propisanu kaznu od 100 KM”, kaže Makivić.

Zakonom je definisano da novčana kazna za roditelja koji odbije da vakciniše dijete vakcinom iz programa sistematske imunizacije iznosi od 100 KM do 1.000 KM.

“Po okončanju prekršajnog postupka čiji ishod bude novčana kazna, roditelji i dalje u skladu sa zakonom imaju obavezu da obezbijede vakcinaciju djece, a što će biti predmet ponovljenog inspekcijskog nadzora”, objasnila je Makivić.

Kobne posljedice

Prema informacijama kojima raspolaže zdravstvena inspekcija RS-a, stanje po pitanju obavezne vakcinacije se značajno popravlja.

“S obzirom na intenzivne aktivnosti koje provodi Javna ustanova Institut za javno zdravstvo RS-a, apelujemo na roditelje da ispoštuju ovu zakonsku obavezu jer cilj inspekcije nije kažnjavanje roditelja, već zaštita djece od bolesti koje mogu imati kobne posljedice”, istakla je Makivić.

Vakcine za djecu u RS-u nabavlja, kaže Makivić za Dane, Institut za javno zdravstvo RS-a. Uz svaku seriju vakcine dobavljač dostavlja dokaz o kvalitetu koji izdaje Agencija za lijekove i medicinska sredstva BiH.

U Agenciji za lijekove i medicinska sredstva BiH su objasnili kako vakcine spadaju u imunološke lijekove koji se stavljaju na tržište nakon dobijanja dozvole za stavljanje lijeka u promet. Svaka uvezena serija vakcine podvrgava se postupku

Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kratko je za Dane prokomentarisao kako nije upoznat sa tim usmenim preporukama, te kako uvijek podržava zakon

posebne kontrole kvaliteta u Kontrolnoj laboratoriji Agencije u skladu sa Pravilnikom o načinu kontrole kvaliteta.

“Naša dosadašnja iskustva pokazuju da sve uvezene serije vakcina, čiji je uvoz u skladu sa Zakonom prijavljen u Kontrolnu laboratoriju Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH, odgovara specifikaciji kvaliteta evaluiranoj i odobrenoj u postupku izdavanja dozvole za promet”, saznali smo od Aleksandra Zolaka, direktora Agencije za lijekove i medicinska sredstva BiH.

Iz Ministarstva zdravstva FBiH smo saznali kako Naredba o programu obaveznih imunizacija stanovništva protiv zaraznih bolesti za 2018. godinu, kao i naredbe iz prethodnih godina propisuju obavezu provjere vakcinalnog statusa djeteta prilikom upisa u predškolsku ustanovu, školu, prilikom prijema djece i mladih na bolničko liječenje, prijema u radni odnos, posjete liječniku...

“Ukoliko se tom prilikom utvrdi da imunizacija nije kompletna, doktor medicine je dužan o tome obavijestiti osobu/roditelja/staratelja i u skladu s Programom obaveznih imunizacija obaviti dodatnu vakcinaciju i/ili revakcinaciju. Ukoliko roditelj/staratelj odbije dodatnu vakcinaciju/revakcinaciju djeteta, doktor medicine izdaje potvrdu o nekompletnom vakcinalnom statusu i obavještava nadležnog sanitarnog/ zdravstvenog inspektora”, kažu u federalnom Ministarstvu.

Federalnim Zakonom o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti propisano je, kažu u ovoj instituciji, da je imunizacija obavezna, a nadležna inspekcija može izreći novčanu kaznu pojedincima koji odbijaju obaveznu imunizaciju.

“Moguća sankcija za odbijanje obavezne imunizacije je novčana kazna, ali je generalni stav da ne treba pribjegavati represivnim mjerama, nego da se roditelji kroz neposredni razgovor sa liječnicima trebaju upoznati sa svim naučno dokazanim prednostima i značajem imunizacije”, naveli su za Dane iz Ministarstva zdravstva FBiH.

Domovi zdravlja su nakon izlaska iz porodilišta mjesto na kojem se roditelji prvi put sretnu sa kalendarom imunizacije. Međutim, u FBiH, osim evidencije roditelja koji odbijaju vakcinisanje djeteta, pedijatri ne poduzimaju ništa, iako su zakonom obavezni obavijestiti nadležnog sanitarnog/zdravstvenog inspektora.

“Inspektorat Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo do sada nije zaprimio niti jednu potvrdu, odnosno prijavu roditelja koji odbijaju imunizaciju iz JU Dom zdravlja KS-a. Zakonom su predviđene kazne za roditelje/staratelje maloljetnika koji odbijaju izvršiti propisane obaveze iznose od 100 KM do 2.000 KM”, rekla nam je Vildana Bosno, portparolka Uprave za inspekcijske poslove Kantona Sarajevo.

Sanitarni i zdravstveni inspektori Kantona Sarajevo u prethodnom periodu kontrolisali su, kaže Bosto, način provedbe imunizacije, deklaracije i porijeklo vakcina, čuvanje vakcina, njihovo skladištenje i transport, kao i obavezne evidencije o izvršenoj imunizaciji u zdravstvenim ustanovama Kantona, gdje nisu utvrđene veće nepravilnosti. Usmene preporuke

Koliko se zakon poštivao, odnosno koliko se ignorisanjem zakonskih odredbi išlo naruku antivakcinalnim kampanjama, dovoljno govori činjenica da nijedan roditelj koji odbija vakcinu na području FBiH do sada nije prijavljen inspekciji.

“Nakon što su se pojavila oboljenja poput morbila i nekih drugih koji se vraćaju na scenu zbog neadekvatne imunizacije, sada imamo povećan priliv roditelja koji insistiraju da dijete obavi imunizaciju do kraja. Popravlja se šteta uzrokovana antivakcinalnom kampanjom”, rekao nam je Arman Šarkić, portparol Doma zdravlja Sarajevo.

Pedijatri su, kaže on, do sada uredno vodili evidenciju o roditeljima koji odbijaju vakcinisati djecu, pa će u narednom periodu poraditi na saradnji sa Kantonalnom upravom za inspekcijske poslove.

Zašto to nije do sada urađeno, najbolje objašnjava odgovor na pitanja koji smo dobili iz Doma zdravlja Bihać, u kojem napominju kako pedijatri to do sada nisu radili “shodno usmenim preporukama federalnog i kantonalnog zavoda za javno zdravstvo”.

“Što se tiče prijavljivanja nadležnom inspektoratu, shodno usmenim preporukama federalnog i kantonalnog zavoda za javno zdravstvo da za sada to ne činimo, već da vodimo evidenciju, nismo prijavljivali inspekciji, ali ukoliko dobijemo službeno naredbu od Zavoda da to činimo, postupićemo po toj naredbi”, rekla nam je Merima Nokić-Čolaković, specijalista pedijatar iz DZ Bihać.

Davor Pehar, direktor Zavoda za javno zdravstvo FBiH, kratko je za Dane prokomentarisao kako nije upoznat sa tim usmenim preporukama, te kako uvijek podržava Zakon.

Morbili (male boginje) je virusno, veoma zarazno oboljenje, koje se klinički manifestuje opštom slabošću, malaksalošću, groznicom, zapaljenskim promjenama na vežnjači, sluzokoži disajnih organa i pojavom ospica.

Obuhvat vakcinacijom protiv morbila (malih boginja), rubeole (crvenke) i parotitisa (zaušnjaka) u prošloj godini u RS-u je bio vrlo nizak i iznosio je 74 posto. U FBiH u istom periodu je obuhvat vakcinacijom bio oko 70 posto. Alarmantan podatak nedavno je objavila Svjetska zdravstvena organizacija da je u posljednjih godinu dana u Evropi od malih boginja umrlo 35 ljudi. Ovi smrtni slučajevi, koji su mogli biti spriječeni vakcinacijom, opisani su kao “neprihvatljiva tragedija”..

Roditelji imaju različita mišljenja o tome da li djecu treba vakcinisati Go stručnjak:

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.