O autoru

Dani - - Feljton -

Nebojša Popov (1939.) diplomirao je na Pravnom fakultetu u Beogradu. Doktorirao je 1976. sa tezom Društveni sukobi i promene strukture savremenog jugoslovenskog društva na Filozofskom fakultetu u Zagrebu. Radio je kao stručni saradnik na marksističkom obrazovanju radnika i kao asistent na Katedri za sociologiju Filozofskog fakulteta u Beogradu. Sada radi u Centru za filozofiju i društvenu teoriju Instituta društvenih nauka kao viši naučni saradnik. Bio je sekretar redakcije internacionalnog izdanja časopisa Praxis. Učestvovao je u radu Korčulanske letnje škole..

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.