Čekanje pred vratima EU je skuplje i od ulaska u hodnik

Evropski fond za Balkan je za deset godina rada postao jedinstveni regionalni centar koji nepokolebljivo radi na evropeizaciji regiona

Dani - - Razgovor S Povodom - Razgovarala: ZINAIDA ĐELILOVIć

Različite države su na različitim nivoima usaglašenosti sa evropskim standardima, ali to ne znači da zato treba da čekaju pred vratima EU narednih 10 ili 20 godina

Oko 200 svjetski poznatih i utjecajnih ljudi, sadašnjih i bivših visokih zvaničnika i poslovnih osoba, okupilo se polovinom aprila u Beogradu radi obilježavanja desetogodišnjice Evropskog fonda za Balkan. Istovremeno, predstavljena je i Deklaracija o evropskom partnerstvu sa Balkanom. O kakvom se tačno dokumentu radi, kakve su reakcije na taj dokument, te u kojoj su mjeri političari iz BiH zainteresirani da se uključe u rad Evropskog fonda za Balkan, razgovarali smo sa izvršnom direktoricom Hedvig Morvai. DANI: Kakve koristi je Balkan imao i ima od Evropskog fonda za Balkan?

MORVAI: Evropski fond za Balkan je za deset godina rada postao jedinstveni regionalni centar koji nepokolebljivo radi na evropeizaciji regiona i jačanju regionalne saradnje. Idemo događajima u susret, identifikujemo najveće izazove sa kojima se zapadni Balkan suočava u nastojanju da na njih damo efikasne odgovore koji dugoročno mogu unaprediti život građana koji žive ovde. Zato smo fokusirani na stvarnu demokratsku, socio-ekonomsku i društvenu transformaciju.

Za proteklu deceniju je iz naših programa izašlo 200 javnih službenika koji su osposobljeni da daju impuls bržim i efikasnijim reformama naših administracija; podigli smo kapacitete 100 balkanskih tinktenkova i njihovih istraživača koji

danas značajno utiču na donošenje boljih zakona; naši eksperti iz različitih oblasti su promovisali širom Evrope i sveta važnost našeg regiona i tražili pomoć za rešavanje naših problema; kreirali smo različite alate kako bi se čitav ovaj prostor ponovo povezao i zajedničkim snagama počeo da gradi bolju budućnost. DANI: Da li ste zadovoljni reakcijama na Deklaraciju o partnerstvu Evrope i Balkana koja je predstavljena 16. aprila?

MORVAI: Važno je da su ljudi sa kojima toliko godina radimo, a to su danas neki od najuticajnijih regionalnih i evropskih mislilaca, zvaničnika, filozofa, umetnika i aktivista, shvatili važnost Deklaracije i podržali je. Mislim da je u ovom manje-više ustaljenom sporom tempu promena kroz koje region prolazi ona važna jer donosi jedan novi duh - onaj koji je potreban da bi se pokazalo da mi itekako imamo snage i volje da uhvatimo korak sa modernim svetom. Reakcije ljudi su odlične jer razumeju šta želimo da postignemo ovom akcijom, ono što nam predstoji je mukotrpan rad da i donosioci odluka prihvate činjenicu da je moguće auto prešaltati iz prve u drugu brzinu. DANI: Sala kinoteke bila je prepuna, a i Vi ste kao izvršna direktorica EFB-a dobili brojne pohvale za rad i doprinos .... MORVAI: Operativno, EFB čini jedan izuzetno mali tim ljudi koji su posvećeni misiji zbog koje smo osnovani. S druge strane, našu EFB zajednicu čini više stotina ljudi koji svih ovih godina, dobijajući od nas deo znanja, iskustva i podrške, ugrađuju deo svojih uspeha u ono što mi

danas jesmo. Ja sam zahvalna svim ljudima i njihovim lepim rečima koje su mi uputili, ali svi mi koji činimo EFB smo zapravo pojedinačno uspešni samo zato što smo zajedno trasirali put tom uspehu. DANI: O dosadašnjem radu i projektima EFB-a mnogo se govorilo. Šta možemo u budućnosti očekivati od Evropskog fonda za Balkan? Planirate li neke nove projekte?

MORVAI: Mi se svake godine trudimo da programe i inicijative koje su se pokazale kao uspešne još više unapredimo, kao i da brzo reagujemo na promene do kojih dolazi u regionu i šire. Zato ćemo nastaviti da sprovodimo postojeće projekte, ali i da pokrećemo nove.

Ove godine su održani prvi regionalni politički hakatoni - takmičenja za najbolje digitalne alate koji mogu da utiču na promene javnih politika. Više od 200 mladih ljudi iz čitavog regiona se prijavilo za učešće, a pobednici su predstavljeni na obeležavanju desetogodišnjice EFB-a. Ovo je važan projekat jer se prvi put mladi ljudi, kroz kreiranje i upotrebu njima interesantnih digitalnih formi, uključuju u političko odlučivanje. Taj projekat ima veliki potencijal i zato će biti nastavljen.

Također, mi smo ovo okupljanje iskoristili i za jedan veliki brainstorming sa članovima naše zajednice o tome kako još više unaprediti ljudski kapital koji region poseduje. Došli smo do zanimljivih ideja i u narednim koracima planiramo da sprovedemo plan o formiranju fonda ljudskog kapitala. DANI: Koliko je Deklaracija važna za zemlje zapadnog Balkana?

Već deset godina stipendiramo vladine službenike, šaljemo ih u administracije država članica EU kako bi dobili znanje i iskustvo

MORVAI: Ona je napisana da bi pomerila stvari sa mrtve tačke i dala novu dinamiku u regionalnim odnosima i odnosima zapadnog Balkana sa EU. To nije tehnički dokument, nego poziv da se ti odnosi redefinišu i ukaže na ono što je najvažnije za izgradnju modernog Balkana. Deklaracija ističe da EU treba više da se angažuje u regionu kako bi se unapredilo stanje vladavine prava, slobode izražavanja i demokratije, da je potrebna čvršća regionalna saradnja, da je obrazovanje temelj budućeg razvoja regiona, kao i da region već sada može imati značajnije mesto u procesima koji teku unutar EU. Sve te ideje, analize i preporuke su podrobno predstavljene i objašnjene u dokumentu Novo evropsko partnerstvo Balkana koji prati Deklaraciju. DANI: Primijetila sam da među govornicima u večeri kada je predstavljena Deklaracija nije bilo političara iz BiH. Da li su oni zainteresirani za ono što radi EFB i postoji li uopće želja s njihove strane da se uključe u rad EFB-a?

MORVAI: Te večeri, osim makedonskog ministra spoljnih poslova Nikole Dimitrova, nije govorio niko od političara, a gospodin Dimitrov je primer uspeha EFB-a, jer je pre funkcije koju danas obavlja bio deo naših programa. Odlučili smo da je događaj koji smo organizovali mesto sa koga uspešni građani iz regiona i Evrope treba da pošalju poruku donosiocima odluka, a ne obrnuto. Mi svakako imamo puno partnera u svim administracijama država zapadnog Balkana, pa i u BiH. Svi oni su odavno prepoznali naš značaj i zbog toga, čak i kada se ne slažemo, imamo jedni prema drugima poštovanja i želju da se saslušamo. DANI: Koja je tačno uloga EFB-a u evropskim integracijama? MORVAI: Mi se ne bavimo tehničkim aspektom evropskih integracija. Postoji u našem regionu dovoljan broj organizacija civilnog društva koje imaju užu profilisanost i daju doprinos u usaglašavanju naših zakona sa pravnim tekovinama EU. Ono u čemu je naša uloga je da svemu tome damo životni značaj, jer evropske integracije nisu štikliranje poglavlja, nego unapređenje kvaliteta naših života. Zato nam je važno da li civilno društvo utiče na odluke koje se donose na nacionalnom i regionalnom nivou. Bez osposobljavanja civilnog društva da štiti i zastupa interese građana i bez rada sa političarima kako bi te interese implementirali u svoje odluke, ne može se stvoriti povoljan ambijent za reforme. Odluke o tome gde ćemo se kao region kretati moraju da budu zasnovane na opštem konsenzusu, jer samo tako je moguće izgraditi stabilne demokratije na Balkanu. DANI: Za koga su namijenjene stipendije Evropskog fonda za Balkan i koliko mladih je do sada prošlo kroz taj program do sada? MORVAI: Mi već deset godina stipendiramo vladine službenike koje svake godine šaljemo u administracije država članica EU kako bi dobili znanje i iskustvo koje prenose kada se ovde vrate. Na taj način doprinosimo da javne uprave država regiona rade bolje i efikasnije, ubrzavamo prihvatanje evropskih

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.