DA^I] VODI SPOLJNE POSLOVE, TASOVAC ]UTI

Oslobodjenje - - NASLOVNA STRANA -

Ponovni izbor ljubljanskog gradona~elnika Zorana Jankovi}a na mjesto predsjednika stranke Pozitivna Slovenija (PS) uvod je u politi~ku krizu koja mo`e rezultirati raspa- vladaju}a koalicija u kojoj je Pozitivna Slovenija (PS) najja~a karika izgubila ve}inu u parlamentu, objavila je odmah nakon kongresa PS-a na kojem je Bratu{ek izgubila primat u stranci da ne vidi uvjete za nastavak rada koalicijske vlade.

“Izborom Jankovi}a nestaju uvjeti za djelovanje koalicije i o~ekujemo da se odmah pristupi razgovorima o datumu prijevremenih izbora”, objavila je u priop}enju Virantova stranka.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.