Organizovan ljetni bazar

Oslobodjenje - - SARAJEVSKA HRONIKA - Z. T.

Skupljali novac za u~enike koji ne mogu platiti ekskurziju

Nastavnici i u~enici O[ "Isak Samokovlija" ju~er su, po sedmi put, organizovali ljetni prodajni bazar u prostorijama ove {kole. Na bazaru su u~enici prodavali knjige, CD-ove, igra~ke i razne sitnice, dok su njihove mame pripremile kola~e i hranu. Sve to prodavalo se za simboli~ne iznose, a oni koji su `eljeli, mogli su darovati i vi{e. Novac prikupljen na bazaru namijenjen je za u~enike u stanju socijalne potrebe, ka- ko bi mogli oti}i na ekskurziju i u {kolu u prirodi.

Bazar su podr`ali i sponzori Raiffaisen banka, Nesttle i druge firme, koji su obezbijedili i nagrade za u~enike. Sve prisutne zabavljala su dva {kolska benda, a djeca su pjevala poznate hitove. Direktor Kenan Vu~jak o~ekuje da }e od prikupljenog novca na ekskurziju mo}i oti}i dvadesetak njihovih u~enika.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.