BAY TRAIL NUC

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

Intel je bez mnogo pompe a`urirao svoju Bay Trail NUC liniju sa nekoliko novih SKU i ~ipova. Ova kompanija je u procesu povla~enja odre|enih Bay Trail jezgara u korist br`ih modela. Jedan od a`uriranih proizvoda je problemati~ni DN2820FYKH. Ovaj model imao je nekoliko manjih problema, kao i relativno ozbiljni USB 3.0 bug. Sada je dostupan novi procesor u formi Celeron N2830 modela sa novim steppingom i pove}anim radnim taktom. Nekoliko manjih izmjena na~injeno je u okviru ostatka linije. Intel je nedavno najavio prvi NUC bazirani single core Atom E3815, ~iji radni takt je 1.40GHz.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.