Windows 8 Start Menu u augustu

Oslobodjenje - - KORAK NAPRIJED -

Microsoft, nakon {to je shvatio razo~aravaju}uistinudaiOSiAndroidne}eusporitiisa~ekatipopravljanjeWindowsa8,donio je odluku da jo{ jednom ubrza objavljivanjenovihverzija.Planjebiodaseupdateobjavi svakih 12 mjeseci, umjesto objavljivanja potpuno novog operativnog sistema svake tri godine. Me|utim, sada se ~ini da }e sljede}ivelikiupdatesti}iutokuaugustailiseptembra,samonekolikomjesecinakonizdavanjaWindows8.1Update1.Tozna~ida}e se poslije 18 mjeseci, Start Menu zvani~no vratitiovogljeta.MicrosoftjenajavionoviStart Menupo~etkomaprilautokuodr`avanjanjihove Build Developer konferencije

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.