Nova runda pregovora Skoplja i Atine

Oslobodjenje - - REGION -

Posrednik UN-a u sporu izme|u Skoplja i Atine u vezi sa nazivom Makedonija Matthewa Nimetza zakazao je za sutra novu rundu razgovora u New Yorku, saop{teno je iz kabineta me|unarodnog medijatora Matthewa Nimetza, javlja Srna. Nimetza }e se sa pregovara~ima Zoranom Jolevskim iz Makedonije i Adamandisom Vasilakisom iz Gr~ke sastati prije evropskih izbora, kako je i predvi|eno tokom posljednje runde pregovora koja je odr`ana 26. marta. Naziv Makedonija, nakon raspada Jugoslavije 1991, postao je predmet rasprave izme|u Skoplja i Atine. Klju~ni gr~ki argument je da kori{tenje imena Makedonija predstavlja bezbjednosnu prijetnju, jer Gr~ka tako naziva svoju sjevernu oblast.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.