Predsjednica Geun-Hye s porodicama `rtava

Oslobodjenje - - SVIJET -

Ju`nokorejska predsjednica Park Geun-Hye susrela se ju~er s rodbinom osoba nestalih poslije brodoloma trajekta Sewol i obe}ala da }e krivci biti ka`njeni. Jo{ osam tijela je prona|eno ju~er u olupini trajekta koji je potonuo 16. mar ta ujutro, 20 kilometara od sredi{nje obale Ju`ne Koreje. Broj mrtvih je sada 244, a nestalih 58.

Na Sewolu je bilo 476 osoba, me|u kojim 352 u~enika jedne {kole koja se nalazi ju`no od Seula. U jednoj od nasmrtonosnijih nesre}a u modernoj Koreji izgubilo je `ivot i nestalo 280 u~enika.

- Svako ko je odgovoran za nesre}u ili je po~inio kriminalnu gre{ku, bit }e strogo ka`njen, kazala je predsjednica prilikom susreta s rodbinom nestalih u gimnaziji na Jindou, otoku u blizini mjesta brodoloma odakle su koordinirane operacije tra`enja nestalih.

Park Geun-Hye je drugi put poslije brodoloma do{la na Jindo. Pro{le sedmice se osobno ispri~ala zbog nesposobnosti da se sprije~i nefunkcioniranje koje je bilo uzrok katastrofe.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.