Rast BDP-a dva posto

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA -

Realni rast BDP-a u ~etvrtom kvartalu 2013, u odnosu na isti period prethodne godine, iznosio je 2 posto, podaci su Agencije za statistiku BiH, izvje{tava Indikator.

Sezonski pode{ena serija podataka pokazuje rast BDP-a u ~etvrtom kvartalu 2013. godine od 0,4 posto u odnosu na prethodni kvartal.

Posmatrano po podru~jima klasifikacije djelatnosti u ~etvrtom kvartalu 2013. godine, zna~ajan realni rast bruto dodane vrijednosti zabilje`en je u djelatnostima hotelijerstva i ugostiteljstva 15,2 posto, prera|iva~koj industriji 10,9 posto, poljoprivredi, {umarstvu i ri- bolovu 10,7 i finansijskim djelatnostima 7,4 posto.

Zna~ajan realni pad bruto do- dane vrijednosti je zabilje`en u va|enju ruda i kamena 14,2 i gra|evinarstvu 4,3 posto.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.