Pove}ane proizvodnja i prodaja

Oslobodjenje - - BIZNIS I EKONOMIJA -

U Republici Srpskoj su za prva dva mjeseca ove godine proizvedena ukupno 192.044 metra kubna raznih {umskih sortimenata, {to je za 43 posto vi{e nego u istom periodu pro{le godine, podaci su Republi~kog zavoda za statistiku.

Od ukupne proizvedene mase, sortimenti ~etinara ~ine 72.737 kubnih metara, a sortimenti li{}ara 119.307 metara kubnih. Nazastupljeniji u proizvodnji bili su trupci, kojih je za dva mjeseca ove godine proizvedeno 50.484 kubna metra od ~etinarskog i 45.114 kubnih metara od li{}arskog drveta. Me|u proizvodima nalaze se i 61.404 kubna metra ogrevnog drveta li{}ara, 15.715 kubnih metara ~etinara pogodnih za celulozu i hemijsku obradu.

Za prva dva mjeseca ove godine u RS-u je prodato 148.157 kubnih metara raznih {umskih sortimenata, {to je za 76,4 posto vi{e nego u istom periodu pro{le godine. Najvi{e su se prodavali trupci i to 47.007 kubnih metara od ~etinarskog i 41.833 kubna metra od li{}arskog drveta.

Na kraju posmatranog perioda na zalihama je bilo 257.936 kubnih metara raznih {umskih sortimenata.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.