SKORO 43 MILIONA ZA PREDUZE]A U STE^AJU

Oslobodjenje - - ENJE -

Vlada Republike Srpske je potro{ila 42,7 miliona KM sredstava iz bud`eta RS-a za kupovinu 15 preduze}a u ste~aju od kojih se proizvodni proces odvija samo u njih sedam.

- Proces proizvodnje odvija se u sljede}im privrednim dru{tvima: Nova Romanija a.d. Sokolac, Novi Elastik a.d. Vlasenica, Nova tvornica pre~ista~a a.d. Rogatica, Novi autodijelovi Rudo a.d. Rudo, Novi Mermer a.d. [ekovi}i, Novi Jel{ingrad a.d. Banja Luka i Novi rudnik Miljevina a.d. Miljevina. U navedenim dru{tvima zaposleno je ukupno 269 radnika, navedeno je u pisanom odgovoru ministra industrije, energetike i rudarstva RS-a @eljka Kova~evi}a na pitanje poslanika SDS-a Kostadina Vasi}a.

Tvrdi se i da je pet privrednih dru{tava kupljeno bez namjere nastavka ranije djelatnosti i to Jadar a.d. Zvornik, Vezionica a.d. Zvornik, sjedi{te u Srebrenici, Celpak a.d. Prijedor, Magli} Holding a.d. Fo~a - Pogon Nova energana i Limko Skelani. Na imovini ovih preduze}a planirano je, kako se dodaje, formiranje poslovnih zona, izgradnja saobra}ajne zaobilaznice i drugo.

Poslovni prostor Vezionica Zvornik, sjedi{te u Srebrenici, izdat je pod zakup u kojem je zaposleno 15 radnika.

Opozicija u RS-u kritikuje tro{enje novaca poreskih obveznika na ovaj na~in, jer efekata nema. Potpredsjednik PDP-a Branislav Borenovi} ka`e da su tri vladaju}e stranke u RS-u odgovorne za ovakve epiloge u privredi, kao i u jo{ nekim slu~ajevima kao {to je Nova Borja.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.