Gubitke gomilaju i u ovoj godini

Oslobodjenje - - ENJE -

Negativno poslovanje Rafinerije nafte u Bosanskom Brodu nastavljeno je i u ovoj godini iako to preduze}e ima akumulirani gubitak ve}i od ~ak pola milijarde.

U finansijskom izvje{taju za prvi kvartal 2014. godine, objavljenom na Banjalu~koj berzi, precizira se da je ostvareni gubitak Rafinerije u tom periodu 13.159.362 KM i ve}i je i od pro{logodi{njeg minusa. Tromjese~na finansijska dubioza pove}ala je akumulirani gubitak na kraju marta 2014. na ~ak 514,7 miliona KM.

U Rafineriji je smanjen i broj radnika. Prosje~an broj zaposlenih po osnovu stanja na kraju mjeseca bio je 1.334, u odnosu na isti period lani kada je taj broj iznosio 1.437. U finansijskom izvje{taju se ponovo potvr|uje da to preduze}e ima milionske kratkoro~ne i dugoro~ne obaveze, odgo|ene poreske obaveze, ali i milionska potra`ivanja.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.