DOSTUPNA 152 NASLOVA

Oslobodjenje - - KULTURA -

Dru{tvo za promicanje knji`evnostinanovimmedijima(DPKM) objavilo je u okviru projekta Besplatne elektroni~ke knjige tri nova prozna reizdanja, javlja Fena.

To su: zbirke pri~a “Ki~ma” Dorte Jagi}, vi{estruko antologizirane, prevo|ene i nagra|ivane spisateljice i prevoditeljice; “U {to se zaljubljujemo” Romana Simi}a Bodro`i}a, vi{estruko nagra|ivanog i antologiziranog prozaika srednje generacije; zbirka je prevedena na njema~ki, {panjolski, slovenski, makedonski i poljski te progla{ena najbo- ljom proznom knjigom godine po izboru Jutarnjeg lista; “Makovo zrno” Nevena U{umovi}a, jednog od najva`nijih hrvatskih prozaika srednje generacije, uvr{tenog u mnogobrojne antologije (kratke) proze, ali i u ameri~ku antologiju najboljih evropskih prozaika.

Knjige su objavljene uz finansijsku potporu Grada Zagreba. Trenutno su na mre`nim stranicama projekta Besplatne elektroni~ke knjige (www.elektronickeknjige.com) od 164 objavljena dostupno 152 naslova.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.