RETROSPEKTIVA POETSKE MISLI

Oslobodjenje - - ENJE -

Klub Plava paleta u Zenici ugostio je Almira Zalihi}a, jednog od najreprezentativnijih poetskih stvaralaca u BiH. Akcent gostovanja bio je na njegovom kompletnom poetskom opusu. Uvodni~ar i onaj ko je bio zadu`en da nam pribli`i poetsku misao gosta bio je knji`evni kri- etskim jezikom uz sve finese koje postavljaju Zalihi}evo djelo u sam vrh bh. poetske misli.

Pjesnikinje D`enedina Mu{anovi} i Enesa Mahmi}, koje pripadaju krugu otvorene radionice {to djeluje pri Klubu Plava paleta, po svom izboru su ~itale Zalihi}evu poeziju.

Almir Zalihi} i @eljko Grahovac na knji`evnoj ve~eri

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.