^etiri gola Hand`i}a

Oslobodjenje - - OGLASI -

Stadion Police. Gledalaca: 150. Sudija: Velimir Drini} (Modri~a). Strijelci: 0:1 - Hand`i} (27), 0.2 - Hand`i} (45), 0:3 - Hand`i} (63), 0:4 - Hand`i} (73), 0:5 - Kuni} (89). @uti kartoni: Milovi} (Leotar).

LEOTAR: ^okorilo, Andri}, [araba, Markovi} (od 17. ]orovi}), Milovi}, Majki}, [aki}, Simovi}, Tasovac, Pjaca, Vu~i}. Predstavnik kluba: Darko Jegdi}.

BORAC: Avduki} (od 80. Ili}), Radulovi} (od 66. Kuni}), Jevti}, @i`ovi} (od 63. @ur`inov), Predragovi}, Dujakovi}, \aji}, Subi}, Savi}, Gruji}, Hand`i}. Trener: Vinko Marinovi}.

Zahvaljuju}i raspolo`enom Harisu Hand`i}u, koji je postigao ~ak ~etiri pogotka, Banjalu~ani su lako savladali davno otpisani Leotar rezultatom 5:0.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.