Pratite sve vijesti

Oslobodjenje - - OGLASI -

Pratite sve vijesti koje bi mogle imati utjecaja na u~inak neke ekipe, kao {to su crveni kartoni, povrede... Posebno je va`no znati pravilno protuma~iti te vijesti. ^esto vijest da je povrije|en jedan od glavnih igra~a neke ekipe ima za posljedicu porast koeficijenta za tu ekipu, to jest pad koeficijenta na protivnika, jer se smatra da je ta povreda hendikep za tu ekipu. Me|utim, velike i bogate evropske ekipe imaju ~esto na klupi ne samo dostojne zamjene nego nekad ~ak i bolje igra~e za zamjenu, pa ta povreda i nije neki hendikep.

A. M.

Newspapers in Bosnian

Newspapers from Bosnia and Herzegovina

© PressReader. All rights reserved.